Gdyby co 10 mieszkaniec Ziemi

umiał udzielać pierwszej pomocy,

rocznie udałoby się uratować 

MILION LUDZI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLENIA

Na terenie całego kraju organizujemy szkolenia z pierwszej pomocy mające na celu upowszechnianie tej bardzo ważnej wśród pracowników korporacji i sieci handlowych wiedzy. Prowadzimy kursy resuscytacji, defibrylacji oraz udzielania pierwszej pomocy u dorosłych, dzieci i niemowląt według standardów opracowanych przez American Heart Association.

 

CPR Heartsaver/ AED - szkolenie z zakresu resuscytacji krążeniowo oddechowej z użyciem defibrylatora u osoby dorosłej, dziecka i niemowlaka.

First Aid - pełne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.

 

Program szkolenia dopasowujemy do indywidualnych potrzeb Zleceniodawcy.

 

 

 

 

Po ukończeniu szkolenia kursanci będą umieli:

 • Ocenić sytuację i zabezpieczyć miejsce zdarzenia
 • Wezwać pomoc
 • Postępować z osobą nieprzytomną
 • Wykonywać podstawowe zabiegi resuscytacyjne
 • Posługiwać się półautomatycznym defibrylatorem AED
 • Postępować w przypadku omdleń, zawału serca, ataku epilepsji
 • Pomóc osobie krztuszącej się
 • Zatamować krwotok, zabezpieczyć poważne rany, oparzenia i odmrożenia
 • Zachować się w przypadku urazów, złamań, urazów kręgosłupa i głowy
 • Udzielać pierwszej pomocy dzieciom, niemowlętom
 • W przypadku wypadku drogowego, zabezpieczyć teren, wyciągnąć poszkodowanego z samochodu
 • Zachować się w przypadku wypadku masowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naszymi partnerami są Centrum Medycyny Ratunkowej i Interwencyjnej w Pittsburgu w USA, American Heart Association oraz Laerdal Medical - z którymi współpraca zaowocowała przede wszystkim wprowadzeniem do programu naszych szkoleń kursów CPR Heartsaver/AED, czyli szkoleń z zakresu resuscytacji krążeniowo oddechowej, pierwszej pomocy i defibrylacji. Nasze szkolenia prowadzi wykwalifikowana kadra instruktorska, posiadająca certyfikaty instruktorów American Heart Association. 

 

 

ZAMKNIJ

 

Tomasz Matulewicz

609 321 479

tomasz.matulewicz@szadowomlyn.pl 

Zł‚oty Melon sp. z o.o.
ul.Dominikań„ska 19c
02-738 Warszawa
22 852 32 14 

 
Zł‚oty Melon to spół‚ka, w której Fundacja WOŚP posiada 100% udziałów. Spółka ma za zadanie wspierać Fundację™ w zakresie jej dział‚alnoś›ci. Firma Zł‚oty Melon wspiera także dział‚ania wolontariuszy oraz Uniwersytet Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Centrum Wolontariatu Szadowo-Mł‚yn.